Společenská odpovědnost

Česká developerská společnost PASSERINVEST GROUP realizující již téměř 20 let projekt BB Centrum, chápe společenskou odpovědnost (CSR) jako nedílnou a přirozenou součást každodenní činnosti firmy a jejích zaměstnanců. Společnost PASSERINVEST GROUP si je hluboce vědoma, že výrazně ovlivňuje a spoluvytváří prostředí, ve kterém působí, a že její činnost má podstatný vliv na pracovníky v BB Centru, na klienty, akcionáře, návštěvníky a širokou veřejnost. A zároveň okolí a lidé naopak ovlivňují úspěch firmy. 

BB Centrum je výrazným příkladem odpovědného chování v nejširších souvislostech a zároveň do nejdrobnějších detailů. Jako projekt zcela nové městské části nabízí na jednom místě kromě moderních administrativních budov a rezidenčních projektů, obchodů, restaurací a širokého spektra služeb také školu a školku, společenské a kulturní centrum, fitness a wellness či parky s vodními prvky a travnatými plochami pro relaxaci a zábavu. Tedy všechny atributy důležité pro plnohodnotný život všech, kdo pracují a bydlí v BB Centru nebo jeho okolí či pro ty, kdo jej navštěvují. Více informací o možnostech stravování, nakupování či poskytovaných službách a možnostech relaxace nebo sportování naleznete v příslušných záložkách.

Právě vůči občanské společnosti a zejména vůči komunitě ve svém nejbližším okolí cítí PASSERINVEST GROUP svůj závazek a účastní se proto řady sociálních projektů a podporuje několik nadačních fondů. Společnost aktivně připravuje v průběhu celého roku řadu aktivit se zaměřením nejen na nájemce a klienty, ale zejména na širokou sousedskou veřejnost v blízkém i vzdáleném okolí. Příkladem může být každoroční letní koncert pod širým nebem v BB Centru doprovázený celou řadou atrakcí pro děti i dospělé, soutěž v kopané pro týmy sestavené z nájemců a klientů, pravidelné přednášky ve Společenském centru Bethany, zřízení veřejné knihovny z bývalé telefonní budky, kde si zájemci mohou zdarma půjčit knihy, dětský den v BB Centru či zajištění promítání Kinobusu po čtyři letní večery a organizace sportovních dnů ve wellness a fitness centru Balance Club Brumlovka. Pro udržování a další úspěšné rozvíjení dobrých vztahů provádí společnost PASSERINVEST GROUP pravidelné průzkumy spokojenosti a přizpůsobuje služby potřebám jak svých nájemců a obyvatel BB Centra, tak široké veřejnosti. Pro rezidenty, bydlící v bezprostřední blízkosti BB Centra vzniknul Klub, Podrobnější informace o BB Centrum Klubu naleznete v záložce O Klubu.

Společnost PASSERINVEST GROUP, a.s., se v rámci své činnosti snaží přinášet udržitelná řešení a minimalizovat svůj dopad na životní prostředí. Všechny projekty jsou navrženy a realizovány s maximálním ohledem na životní prostředí, pracovníky i návštěvníky, splňují nejpřísnější kritéria a jsou velmi citlivě provázány se zelení a okolní zástavbou. V každé budově jsou vyprojektovány rozlehlé, dřevinami a rostlinami bohatě osázené terasy s lavičkami a relaxačními zónami. Budovy se pyšní uznávaným certifikátem BREEAM (British Research Establishment Environmental Assessment Method). Jedná se o metodu vytvořenou pro hodnocení tzv. zelených budov, která je jedním ze světově nejrozšířenějších systémů hodnocení vlivu staveb na životní prostředí.

V BB Centru byly v okolí administrativních a rezidenčních budov vybudovány dva parky. Baarův park v severní části BB Centra má plochu jednoho hektaru a je zde vystavěna rekreační zóna s lavičkami, hřiště na pétanque a řada dalších netradičních atrakcí. V současné době vrcholí výstavba první fáze druhého parku, Parku Brumlovka. V BB Centru je k dispozici několik hřišť pro děti i dospělé a v celém areálu jsou vybudovány nebo jsou ve výstavbě zajímavé vodní prvky pro zpříjemnění a osvěžení okolí. Podrobnější informace o možnostech využití parků a relaxačních míst BB Centra naleznete v záložkách Parky a zeleňSport a relaxace .

Společnost Passerinvest Group si zakládá také na komunikaci s jednotlivými městskými částmi, kde se snaží budovat své projekty. Mezi největší patří Městská část Praha 4. Veškeré uzavřené darovací smlouvy, které dokládají otevřenost a společenskou odpovědnost naší společnosti vůči všem obyvatelům zejména Prahy 4, jsou zveřejněny zde.

zpět na úvod